အျခားလူေတြ ေမးေနၾကတဲ့

ဒီ စာမ်က္နွာမွာေတာ့ အျခား သံုးစြဲသူေတြ ေမးေနၾကတဲ့ အေမးအေျဖေတြကို ေတြ႔ရွိနိုင္ပါတယ္။ သင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထပ္ရွိရင္ ကြ်နု္ပ္တို႔ကို အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။

မိုဘိုင္း ခ်ိန္ညိွကရိယာ

Q: Ooredoo ကြန္ရက္မွာ ဘယ္လို ဟန္းဆက္ေတြနဲ႔ သံုးရမွာလည္း။


A: စမတ္ဖုန္း အမ်ားစုဟာ Ooredoo 3G ကြန္ယက္မွာ သံုးလို႔ ရပါတယ္။ UMIT 900/2100 နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လို႔ မရတဲ့ ဖုန္းေမာ္ဒယ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ေတာ့ သံုးလို႔ မရပါဘူး။ ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲလို႔ ရမရ သိလိုပါက Contact Center နံပါတ္ ၂၃၄ သို႔ ဆက္၍ ျဖစ္ေစ၊ Ooredoo အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္၊ ဆိုင္တစ္ဆိုင္သုိ႔ သြား၍ ျဖစ္ေစ စံုစမ္း ႏိုင္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Ooredoo မွ ေရာင္းခ်ေသာ မုိဘိုင္းစက္ပစၥည္းႏွင့္ ဟန္းဆက္ မ်ားတြင္ အာမခံရွိပါသလား။


A: Ooredoo အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ေရာင္းခ်ေသာ ဟန္းဆက္မ်ားတြင္ အာမခံ သက္တမ္း ပါရွိသည္။ ေငြေပး ေဘာက္ခ်ာကို သက္ေသခံ အျဖစ္ သိမ္းဆည္း ထားေပးပါ။ Jailbreak သုိ႔မဟုတ္ Root ျပဳလုပ္ ပါက အာမခံ ပ်က္ၿပယ္ပါမည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: ကြ်န္ေတာ့္ ဟန္းဆက္ကို Ooredoo ကြန္ရက္မွာ သံုးလို႔ ရမရ ဘယ္လို စစ္ေဆးၾကည့္ရမလည္း။


A: ဟန္းဆက္ ထည့္သည့္ ဘူးခြံရွိေနေသးပါက ဘူးေဘးမွာ ရွာၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ Contact Center နံပါတ္ ၂၃၄ သို႔ ဆက္၍ ျဖစ္ေစ၊ Ooredoo အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္၊ ဆိုင္တစ္ဆိုင္သုိ႔ သြား၍ ျဖစ္ေစ စံုစမ္း ႏိုင္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Ooredoo ကြန္ယက္နဲ႔ အင္တာနက္ သံုးလို႔ မရပါဘူး။ setting ေတြ ဘယ္လို ရယူရမလည္း။


A: USSD နည္းျဖင့္ setting ေတြ ရယူႏိုင္ပါသည္။ Contact center နံပါတ္ ၂၃၄ ကို ဖုန္းဆက္ပါက အင္တာနက္ Setting မ်ားကို စာတုိ SMS ျဖင့္ ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။ SMS ကို လက္ခံျပီးပါက Setting မ်ားကို ဟန္းဆက္ထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းေပးပါ လိမ့္မည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Ooredoo ေထာက္ခံထားေသာ မုိဘုိင္း စက္ပစၥည္းမ်ားကို သိလိုပါသည္။


A: Ooredoo မွ ေထာက္ခံထားေသာ မုိဘိုင္းစက္ပစၥည္း စာရင္း အျပည့္အစံုကို တစ္ဦးခ်င္း သက္ဆိုင္ရာ စာမ်က္ႏွာရွိ စက္ပစၥည္း က႑တြင္ ၾကည့္ရွု ႏိုင္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။