• Ooredoo ရဲ႔ အခ်ိန္ၿပည္႔ အေထာက္အကူၿပဳ ဂရုစိုက္မႈကို ရယူခံစားလိုက္ပါ။

Ooredoo ၿမန္မာအေထာက္အကူမွၾကိဳဆိုပါတယ္။ အကူအညီလိုေနပါလား။ ဒီေနရာမွာ အေၿဖရွာလိုက္ပါ

အကူအညီလိုတဲ႔ အခါတိုင္းအတြက္ အဆင္သင္႔ပါ။ ဒီေနရာကေန အနီးဆံုး Ooredoo စတိုးကိုရွာေဖြႏိုင္၊ ကြန္ရက္ၿဖန္႔က်က္မႈဧရိယာကိုၾကည္႔ရႈႏိုင္ၿပီး ေမးၿမန္းသမ်ွ အေၿဖမ်ားရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး အကူအညီလိုအပ္ပါက ဆက္သြယ္ရန္ စာမ်က္ႏွာသို႔ တိုက္ရိုက္ေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ေမးေနက် ေမးခြန္းမ်ား။

စတိုးတည္ေနရာၿပ

ကြန္ရက္ၿဖန္႔က်က္မႈ

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။